Poszterek

Szekcióvezető: Hamvai Kinga

A kutatási poszter (research poster, academic poster) az utóbbi években a tudományos konferenciák egyre elterjedtebbé váló kísérő műfaja. A poszter szekción sorakozó plakátokhoz nem szükséges szóbeli előadás, hogy áttekintést nyújtson a kutatásról. Célja egyszerűen, érthetően kommunikálni akár bonyolult összefüggéseket is, emellett „reklámfelületként” szolgálhat egy-egy kutatási projekt, tevékenység számára. A poszter arra törekszik, hogy választ adjon a következő kérdésekre: Mi a kutatás kontextusa, problémafelvetése, illetve milyen relevanciával bír? Mit ad hozzá a már létező tudáshalmazhoz, ismeretekhez? Milyen módszereket alkalmaz? Milyen eredményekre jutott, milyen következtetések vonhatók le, és azok alapján milyen javaslatok tehetők? A Látkép2020 poszterszekciója egyéni és csoportos projektek számára biztosít bemutatkozási lehetőséget:

Albert Ádám és Lepsényi Imre: Forma/Történet

Apor Eszter: Adatok Liszt Ferenc 19. századi kultuszának történetéhez: A weimari korszak (1847-1861) képzőművészeti inspirációi és az Altenburg-i „műgyűjtemény”

Barkóczi Flóra: Az “új” és a “poszt” után. Digitális képzőművészeti gyakorlatok Magyarországon

Biró Eszter: Taxonómiai gondok: Esterházy Péter “Ottlik Átirat”/”Iskola-átirat”

Guba Sándor: Affektív tényezők a városépítészetben

Huszthy Edit: Textualitás, teatralitás és vizualitás

Mátyás Eszter: APACHE project

Merkl Márta: Mai Eat Art határátlépésekkel

Nagy Katalin Zsanett: "Zsidóknak roppant Zsinagógájok." A bonyhádi ózsinagóga

Pintér Bálint: A wagrami kerámiagyár és annak szerepe Közép-Európa 19. századi építészetében

Somogyvári Virág: Újfajta megközelítések a későközépkori csontnyergek kutatásában

Szabó Annamária: Tendenciák a karikatúra-elmélet történetében

Turcsány Villő: Installációművészet mint hibrid médium- művészeti kutatás (research for art and design)

Varga Zita: A Hejettes Szomlyazók „Gazdálkodj okosan!” című installációja mint a Kádár-kor társadalmi közérzetének művészi sűrítménye

Végh Abigél: Nő, nőiség és nőtörténet Kocsi Olga művészetében

Veszprémi Nóra – CRAACE: Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918–1939 projekt bemutatása

Vidákovich-Monori Laura: Garányi József és Garányiné Staindl Katalin épületkerámiái az 1960-as években

 

poszter2 resize