Könyvvásár

A Látkép 2021 keretében kedvezményes könyvvásárt rendezünk a Művészettörténeti Intézet és elődjeinek kiadványaiból. Bankkártyás fizetés lehetséges. Intézeti kiadványok

1973      Magyar Aktivizmus (kiállítás a Janus Pannonius Múzeumban), (szerk.: Szabó Júlia)
1988      Pulszky Károly emlékének
1989      Váradi kőtöredékek
1989      Johannes Aquila und die Wandmalerei des 14. Jahrhunderts 
1992      Takács Imre: A magyarországi káptalanok és konventek középkori pecsétjei.
1993      Kiállítás Vayer Lajos tiszteletére 80. születésnapjának évében
1997      Pulszky Ferenc emlékezete (1814–1897)
1998      Fejér megye művészeti emlékei
1999      Kállai Ernő összegyűjtött írásai 1. 1912–1925.
2000      Szabó Júlia: A mitikus és a történeti táj
2000      Berény Róbert a Magyar Tudományos Akadémián
2000      Maradandóság és változás: Művészettörténeti konferencia.
2000      Galavics Géza: Történeti kertek: kertművészet és műemlékvédelem
2001      Johann Nepomuk Ender (1793–1854), Thomas Ender (1793–1875) emlékkiállítás
2001      Fülep Lajos levelezése V. 1945–1950.
2001      Németh Lajos: Gesztus vagy alkotás: válogatott írások a kortárs magyar képzőművészetről
2002      Kállai Ernő összegyűjtött írásai 3. 1926–1937.
2003      Kállai Ernő összegyűjtött írásai 4. (német) 1926–1930.
2003      Kállai Ernő összegyűjtött írásai 8. 1943–1948.
2004      Tamás Henrik emlékezései és műgyűjteménye (szerk: Nagy András)
2004      Fülep Lajos levelezése VI. 1951–1960.
2004      Kállai Ernő összegyűjtött írásai 6. 1938–1944.
2004      Haár Ferenc magyarországi képei: út a Munka-körtől a zen-buddhizmusig
2005      Körner Éva: Avantgárd-izmusokkal és izmusok nélkül: válogatott cikkek és tanulmányok
2005      Pauer Gyula (összeállította: Szőke Annamária)
2005      Angyalokra szükség van: tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére (szerk: András Edit)
2006      Kállai Ernő összegyűjtött írásai 5. (német) 1931–1937.
2006      Lossonszy Tamás: Tanulmányok Lossonczy János művészetéről
2006      A spektákulum társadalma
2006      A művészettörténettől a fluxusig
2007      Fülep Lajos levelezése VII. 1961–1970.
2008      A Podmaniczky-Vigyázó család és a Magyar Tudományok Akadémia (szerk: Papp Gábor György)
2008      Kreativitási gyakorlatok, fafej, indigó-Erdélyi Miklós művészetpedagógiai tevékenysége
2009      Európa színpadán (angol)
2009      Európa színpadán (német)
2009      "A feledés árja alól új földeket hódítok vissza": írások Tímár Árpád tiszteletére
2010      Bonum ut Pulchrum: Essays in art history in honour of Ernő Marosi
2010      "Ez világ, mint egy kert...": tanulmányok Galavics Géza tiszteletére
2010      Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában (szerk: Papp Gábor György)

BTK-s kiadványok

2012      Papp Júlia: Könyv és kép I-II. a 19. század elején: Blaschke János illusztrációinak katalógusa
2013      Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei.
2013      Pócs Dániel: A Didymus-Corvina: hatalmi reprezentációk Mátyás udvarában
2015      Archaeológia és műtörténet. Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján
2016      Források a magyarországi, erdélyi, valamint magyar rendelésre dolgozó művészek bécsi akadémiai tanulmányaihoz (1726–1810)
2016      Júlia Papp: John Brampton Philpot's Photographs of Fictile Ivory
2016      Németh Lajos: "Szigetet és mentőövet" – Életinterjú 1986
2017      Fülep Lajos: Egybegyűjött írások IV.
2017      Székely Miklós: Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum 1887–1918
2018      150 éves az Akadémia székháza. Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet
2018      Papp Júlia - Király Erzsébet (szerk.:) A magyar művészet a 19. században. Képzőművészet
2018      Bubryák Orsolya: Fantomkép egy 17. századi bécsi műgyűjtőről
2018      Orsolya Bubryák: Collecting clues
2019      Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon
2019      „egy egészen új ornament előállítása” Az egykori zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipari szakiskola gipszminta- és kőfaragvány-gyűjteményének katalógusa (szerk: Földi Imelga – Pál Emese – Székely Miklós)
2019      Tatai Erzsébet: A lehetetlen megkísértése
2020      Gulyás Borbála: Bocskay György kalligráfus művészete
2020      Tatai Erzsébet: Túlélési gyakorlatok – Szabics Ágnes munkáiról
2020      Papp Júlia: Pulszky Ferenc ajándoka. Rézmetszet, gipsz, fénykép – fejezetek a műtárgymásolás történetéből