Kiállítások, vezetések

akadémia (re: körbejárás)

Regisztráció erre a vezetésre

Az akadémia (re: körbejárás) tudományos gyűjtések, gyűjtemények dokumentációján keresztül a Magyar Tudományos Akadémia, illetve egykori intézetei működését, történetét, sőt az akadémia világát járja körül, és azokat az – adminisztratív, intézményi, technológiai, hatalmi, ideológiai, módszertani, episztemológiai, stb. – strukturális folytonosságokat tárja fel, amelyek adaptálják a politikai változásokat, az újabb és újabb szervezeti váltásokat, és amelyek révén konstruálódnak a tudományos eredmények, a tudás.

A projekt a tranzit.hu Rendszerváltások 2019/20 programsorozata keretében valósult meg. 

Kiállítási koncepció: Bicskei Éva

Kurátor: Hegyi Dóra

Nyitvatartás: 2021. szeptember 20. – október 17.

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)

Kísérőrendezvény: 2021. szeptember 23. csütörtök, 19.00-21:00 

Létszám: max. 30 fő

 rekorbejaras

 

A kép megmozdul: bennem változik a világ

Regisztráció a kiállításhoz kapcsolódó beszélgetésre

Kiállítás a Fuga Budapesti Építészeti Központban 2021. szeptember 23 – október 3.

Kiállító művészek: Czene Márta, Hámos Gusztáv – Katja Pratschke, Mátrai Péter, Révész László László, Szépfalvi-Uray Ágnes

Jelen kiállításon A kép megmozdul című beszélgetésen részvevő alkotók szerepelnek munkáikkal: festményekkel, fotófilmmel, videómunkával, zenei ritmusra pulzáló műhold felvételekkel.  A kiállítás koncepcióját a képek összeszerkesztésével és átalakításával a befogadóban történeteket, emlékeket, gondolatokat előidéző, vagyis időélményeket keltő alkotói eljárások alakították. A mozi népszerűségével a film a különféle művészeti ágak lehetőségeit magába olvasztó paradigmatikus képalkotó eljárássá vált; hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat. A digitális technológia világában létező kinematográfiai eszközrendszer, azonban nemcsak a képek bemozdítása irányába hat, hanem fordítva is: az állóképet újra helyzetbe hozó alkotói  megoldások ugyanennyire szembetűnők. A képfolyamok megállítása és elemző átalakítása a néző élmény- és gondolatvilágának is nagyobb teret enged, a mozgókép diktátuma alól felszabadulva belső utazásra, elemző, tűnődő befogadásra hív. A kiállítás képeit összekötő motívum a táj, a városi tér és az „én”, a külső világ és belső tereink, a percepció viszonya. E motívummal Italo Calvino Láthatatlan városok c. elbeszélését kívánjuk megidézni, amely Hámos, Pratschke és Mátrai alkotói pályáján több, mint inspirációs forrás, és a  történetmesélő és a figyelmes befogadó közti kapcsolat modelljeként is értelmezhető.

A 10 napig megtekinthető kiállítás A kép megmozdul c. beszélgetés keretéül szolgál, még inkább ebbe a tárlatba illeszkedik ez a beszélgetés, amelyet több mint egy éve, még Révész László Lászlóval közösen kezdtünk el szervezni. Akkori megállapodásunk szerint a beszélgetésen ő maga nem lett volna jelen, munkássága képviseletét doktorandusz tanítványára, Czene Mártára bízta. A kiállítást az emlékének ajánljuk.

A kiállítás a Fuga Budapesti Építészeti Központtal együttműködésben valósul meg.

Kurátor: Perenyei Monika

a kep megmozdul kiallitas kep

 

Értsd a Kortárst!

Regisztráció erre a vezetésre

Kerülj közelebb a kortársaidhoz! – Értsd a Kortárst! kiállításlátogatás a Látkép 2021 Művészettörténeti Fesztivál részeként. Válts nézőpontot egy kiállítás erejéig, és fedezd fel műalkotások újabb és újabb rétegeit! Az Értsd a Kortárst! kiállításlátogatás célja nem pusztán az, hogy megismerd az alkotói szándékokat, hanem hogy a közös gondolkozás révén részben felfejthető legyen az is, hogy egy művész, a néző vagy maga a kultúra nagyban hogyan alkotják meg a különféle jelentéseket. Kapcsold össze a megfigyeléseidet kortárs problémafelvetésekkel, kurrens esztétikai vagy éppen társadalomtudományi szempontokkal! http://ertsdakortarst.hu/

Vezeti: Benyovszky-Szűcs Domonkos, festőművész (http://benyovszkyszucs.hu/)

Időpont: 2021. szeptember 25. szombat (10:00 – 13:00)

Helyszín: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1)

Időtartam: 3 óra

Létszám: max. 50 fő

 

eak ludwig 228 kicsi

 

50 év / 50 tárgy / 50 dokumentum

Regisztráció erre a vezetésre

A Művészettörténeti (Kutató)Intézet munkatársai az intézmény megalakulásától fogva kutatják, 1983 óta kezelik a Magyar Tudományos Akadémia képző- és iparművészeti tárgyait. 1994–ben, az MTA Művészeti Gyűjtemény megalakulásával a tárgyanyag hivatalosan is szakmai felügyelet alá került, amely felügyeletet máig az intézet munkatársai látják el. Hogy mit takar ez a muzeológiai tevékenység egy működő tudományos intézmény magángyűjteményében, azt egy rendhagyó vezetés keretében igyekeznek érzékletessé tenni az MTA Művészeti Gyűjtemény jelenlegi dolgozói. Festményeket, grafikákat, bútorokat és különböző (akár hétköznapi) tárgyakat rájuk vonatkozó, olykor meghökkentő, néha szórakoztató, máskor pedig kimerítő iratanyaggal együtt lehet most látni; azaz nyilvántartásuk, restaurálásuk, kölcsönzésük, raktározásuk, kiállításuk, népszerűsítésük vagy kutatásuk dokumentumaival. A vezetés ekképp teszi láthatóvá azt az adminisztratív, tudományos és közművelődési háttérmunkát, amit az évtizedek óta tartó múzeumi működés mindennapjai jelentenek.

 

2021. szeptember 25. szombat, 14.30.

Helyszín: MTA Művészeti Gyűjtemény / a Magyar Tudományos Akadémia székháza (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

A kísérőrendezvény időtartama: 1,5 óra

Létszám: max. 30 fő

 

50ev50targy50doku 4 resize

 

rakhely (#ruhatárvan!_13)

Regisztráció erre a vezetésre

A Magyar Tudományos Akadémia műtárgyait rekonstruáló #ruhatárvan! kamarakiállítás-sorozat újabb tárlata két sztúpát azonosít az egykori gyűjteményből. A bemutató a tárgyak származási helyét és provenienciáját tárja fel; az Akadémiára vezető útjukat és a székház különböző hivatali, illetve reprezentációs helyiségeiben való vándorlásukat, majd az intézményből való kikerülésüket annak a kolonialista gyakorlatnak a példájaként, amely az elmúlt évszázadokban meghódított területek szakrális helyeit kiürítette, szent tárgyait pedig kiüresítette azok esztetizálása és muzeologizációja révén. A kiállítás kísérőrendezvényei a tárgyak identitásának újrateremtését célozzák, az újabb kritikai közelítések szellemében.

Kísérő rendezvény:

2021. szeptember 24. péntek

Helyszín: MTA Művészeti Gyűjtemény / A Magyar Tudományos Akadémia székháza

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

18.30 bevezetés a rakhely című kiállításhoz – Bicskei Éva, Ugry Bálint (MTA MGY)

19.00 előadás a buddhizmusról – Farkas Pál (TKBF)

19.30 előadás a buddhista ikonográfiáról – Hidas Gergely (TKBF)

20.00 vezetett meditáció – Farkas Pál (TKBF)*

*Ülőpárnát biztosítunk. Kényelmes öltözetről mindenki maga gondoskodjon. Átöltözni a mosdóban lehet.

A kísérőrendezvény időtartama: 2,5 óra

Létszám: max. 30 fő

Felnőttek csak védettségi igazolvány (vagy a védőoltást igazoló hivatalos applikáció) bemutatása mellett látogathatják az épületet, amelyet belépéskor a portán ellenőriznek. 18 éven aluliak csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személlyel léphetnek be. (Ajánljuk és köszönjük, ha egymásra ügyelve továbbra is maszkot viselnek a zárt térre való tekintettel.)

Az esemény a Tan Kapuja Buddhista Főiskola közreműködésével valósul meg. Köszönjük!

 

sztupa resize 2

 

Vezetések az intézeti gyűjteményekben

Regisztráció az adattári vezetésre

Regisztráció az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményes vezetésre (csütörtök)

Regisztráció az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjteményes vezetésre (péntek)

A BTK Művészettörténeti Intézete több, a kutatók számára fontos gyűjteményt őriz, kezel és egyben biztosítja az online és fizikai nyilvánosságukat. Ilyen a Fényképtár, a Magyar Művészeti Lexikon számára előkészített Lexikongyűjtemény, a levéltári iratok művészettörténeti kivonatait őrző Regesztagyűjtemény. Ezek közül is a legfontosabb a közel 700 folyóméternyi iratot őrző Adattár. A forrásanyagok mellett két művészeti gyűjtemény, az MTA Művészeti Gyűjtemény és az MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény szakmai felügyeletét is ellátjuk. A Látkép 2020 kísérőrendezvényeiként ez három utóbbit lehet megtekinteni szakmai vezetések keretében.

Vezetést tart: Gulyás Borbála (Adattár), Perenyei Monika és Faludy Judit (Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény), Bicskei Éva, Albrecht Zsófia, Ugry Bálint (MTA Művészeti Gyűjtemény),

Időpontok és helyszínek:

Művészettörténeti Intézet, Adattár: MTA HTK 6. emelet, 2021. szeptember 23. csütörtök, 17:00 - 18:30. Létszám: max. 12 fő

MTA Pszichiátriai Művészeti Gyűjtemény: MTA HTK 6. emelet, 2021. szeptember 23. csütörtök, 12:30 - 14:00  és szeptember 24. péntek, 14:30 - 16:00. Létszám: max. 10 fő

MTA Művészeti Gyűjtemény: MTA székház 3. emelet, 2021. szeptember 24. péntek, 18:30 - 21:00. és szeptember 25. szombat, 14:30 - 17:00. Létszám: max. 30 fő. (lásd fent)

Időtartam:

kb. 1,5 óra (Rakhely: 2,5 óra)

 

img 5079 resize jpg